Zorg voor Kwaliteit

Home

Zorgverleners in de GGZ in actie voor behoud goede zorg
Wij, zorgverleners in de GGZ, maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen in de GGZ. Door het beleid van het ministerie van VWS neemt de macht van zorgverzekeraars teveel toe. Hierdoor worden wij als zorgaanbieders beperkt in het leveren van kwalitatief goede zorg. Daarom tekenen we niet langer zomaar contracten met zorgverzekeraars. 

Goede zorg vereist zorgvuldigheid en aandacht voor de individuele situatie van de patiënt. De eisen van de verzekeraars maken het steeds moeilijker om aan deze criteria te voldoen. Zie onder meer deze video over de situatie bij tandartsen. Daarnaast ontstaan onnodige wachtlijsten door de omzetplafonds. Zorg dichtbij, of naar keuze van de cliënt, wordt ook moeilijker door de omzetplafonds. Daarmee wordt de toegang tot goede zorg onthouden.

Wat willen wij bereiken?
*  Voor zorgverleners: het behoud van een realistische mogelijkheid om contractvrij te werken, vrij van kwaliteitsondermijnende regels van zorgverzekeraars.

*  Voor (toekomstige) cliënten: het behoud van een goede en betaalbare restitutiepolis, en daarmee het behoud van een vrije artsenkeuze. 

Hoe moet het wel?
Het zou mooi zijn als verzekeraars weer de bescheidenheid terugkregen van "Gelukkig hebben we meer verstand van verzekeren", zoals in deze humoristische reclame uit de jaren 80 van verzekeraar Victoria Vesta.

Steun ons
Bent u het met ons eens? Steun ons initiatief door kosteloos te registreren. Meer dan 900 mensen gingen u al voor. Ongeveer 75% procent van de registraties is afkomstig van collega’s die deels of geheel als vrijgevestigde zorgaanbieder werken. Je hoeft niet zelf contractvrij te werken, of in de GGZ werkzaam te zijn, om ons te steunen. Hoe meer steun we krijgen, des te sterker we staan. Overal om ons heen horen we dat collega’s de contracten zat zijn. Laten we dus gezamenlijk handelen. 

U kunt ook steunen door te doneren. Met elke donatie zijn we heel erg blij!!!

Meer lezen over onze actie?

Toelichting bedreiging kwaliteit

Ambities

(Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2015)