2016 en later

Home  >>  2016 en later

Hoe ziet de toekomst van contractvrije zorg er uit?
De nieuwe Zorgverzekeringswet  (wijziging artikel 13) heeft vergaande gevolgen voor de verhoudingen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Of deze wetswijziging er ook werkelijk komt is nog niet zeker. De wijziging is in december 2014 door de Eerste Kamer afgewezen. Het kabinet wil een hernieuwde wet voorjaar 2015 alsnog door het parlement krijgen. Het is echter zeer de vraag of het wetsvoorstel "mag" volgens de Europese regelgeving, omdat de vrije artsenkeuze in het gedrag komt. 
Wat de gevolgen van de wet precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Maar omdat dit een punt van grote zorg is voor veel zorgaanbieders doen we hier toch een poging om te schetsen wat de situatie zou kunnen worden.