Ambities en beleid

Home  >>  Ambities en beleid

Doelstelling
De stichting ZorgvoorKwaliteit stelt zich ten doel de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te waarborgen. De stichting tracht haar doel te bereiken door er voor te zorgen dat zowel zorgverleners in de GGZ als patiënten voldoende invloed hebben op hoe de zorg is ingericht. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, het behouden van een goede en betaalbare restitutiepolis, en daarmee het behoud van een vrije artsenkeuze (voor patiënten) en een reële mogelijkheid om contractvrij te kunnen werken, minder beperkt door regels van zorgverzekeraars die de kwaliteit van de zorg aantasten (voor zorgverleners). De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleid
Het beleid richt zich op dit moment op drie zaken:

1) Het informeren van zorgverleners binnen de GGZ over de mogelijkheid om zonder contracten te werken, middels workshops en via een brochure.

2) Het informeren van cliënten over de verschillende polissen die afgesloten kunnen worden en de gevolgen daarvan voor hun vrije artsenkeuze.

3) Overleg met verschillende beroepsgroepen in de zorg, teneinde bovenstaande twee doelen gezamenlijk te bereiken.

Werkzaamheden
1) onderhoud website
2) overleg met andere beroepsgroepen, met een gedeelde missie
3) het geven van workshops over contractvrij werken
4) wekelijkse vergadering
5) contact onderhouden met de verschillende beroepsverenigingen
6) aandacht voor de missie vragen via sociale media (Twitter, LinkedIn en Facebook)
7) volgen van het nieuws dat te maken heeft met onze missie

Financiën
De balans en staat van baten en lasten zal opgemaakt worden na het aflopen van het boekjaar 2015. In het begin van 2016 zal een jaarrekening worden opgemaakt. Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werk.

Met ons initiatief willen we collega’s helpen een bewuste keuze te maken voor het wel of niet tekenen van contracten. Op langere termijn reiken onze ambities verder. Denk daarbij aan:

Meer ideeën zijn welkom!