Hoe werkt contractvrij werken?

Home » Hoe werkt contractvrij werken?

 

Denk je erover om geheel of gedeeltelijk contractvrij te gaan werken? Dan zijn er een aantal dingen waar je op moet letten.

De belangrijkste informatie is te vinden in onze brochure Contractvrij Werken die juni 2015 is uit gekomen en die geregeld wordt bijgewerkt met de laatste informatie. 

Zorg voor Kwaliteit en de Contractvrije Psycholoog geven in september 2015 workshops over contractvrij werken voor vrijgevestigden in de GGZ. Voor meer informatie, download de folder.

Een voorbeeld van een brief die je kunt meegeven aan cliënten is hier te downloaden.

Een voorbeeld van een machtigingsformulier is hier te downloaden.

Voor de resultaten van de enquete over de instroom bij contractvrije praktijken, klik hier.

Praktische informatie
Veel goede en praktische informatie is verder te vinden bij de contractvrijepsycholoog. Wij stimuleren iedereen die contractvrij wil werken om zich bij hen aan te sluiten. Verder willen we je vragen je ook hier te registreren. Zo krijgen we beter zicht op het aantal zorgverleners dat gedeeltelijk of helemaal contractvrij wil werken. Registratie zorgt er ook voor dat wij je op de hoogte kunnen houden van relevante ontwikkelingen.