Overige acties

Home >> Overige acties

Zorgvoorkwaliteit.nu is een van de vele acties die zorg- en consumentenorganisaties voeren voor het behoud van een kwalitatief goede zorg. Hieronder een overzicht van een aantal acties.

Samen met onze beroepsverenigingen
Contractvrij werken lost niet alle problemen met betrekking tot de bedreigingen van de kwaliteit van de zorg op. Zorgverzekeraars leggen ook veel regels buiten de contracten op, die de kwaliteit ondermijnen. Daarvoor zetten onze beroepsverenigingen, waaronder de LVVP en de NVGzP, zich in. Hun inspanning en die van ons liggen in dezelfde lijn: het streven naar kwalitatief goede zorg. 

Bovendien is deze kwestie breder dan alleen de GGZ. Het betreft het gehele zorgsysteem in Nederland. Ook de Consumentenbond, de VvAA en de stichting KVDP trekken aan de bel.

Schending privacy
De Stichting KVDP zet zich sinds 2007 in om met name schendingen van de privacywetgeving door zorgverzekeraars aan de kaak te stellen, onder meer via juridische procedures. In november 2013 wonnen zij een rechtszaak tegen het College Bescherming Persoonsgegevens. De rechter oordeelde dat het CPB onvoldoende getoetst had of de Gedragscode Zorgverzekeraars voldeed aan de privacywetgeving. Voor meer informatie over deze rechtszaak klik hier.

Overige acties
Verder is er een onlangs een Platform voor contractvrije paramedici opgericht.
Ook is er de petitie Het roer moet om in de gezondheidszorg, een initiatief van Martin Jan Melinga. Beide laatste initiatieven bieden ook betaalde diensten aan, waardoor Zorgvoorkwaliteit.nu nog niet weet of wij bij deze initiatieven aansluiting zoeken.