Privacy en verzekeraars

Home >> Privacy

 

Privacy issues met betrekking tot zorgverzekeraarsVerzekeraars krijgen steeds meer inzage in vertrouwelijke informatie over cliënten. Met deze informatie gaan ze geregeld niet zorgvuldig om. Er zijn verschillende grote problemen wat betreft het gebruik door zorgverzekeraars van privacygevoelige informatie over cliënten:

1) Zorgverzekeraars vragen cliënten en zorgverleners geregeld om privacygevoelige informatie, terwijl niet voldaan is aan de vereisten voor materiële controle. Zorgverzekeraars baseren hun recht op inzage op de bevoegdheid tot materiële controle. Deze controle dient om te na te gaan of zorg doelmatig en rechtmatig is verleend. Materiële controle is echter aan voorwaarden gebonden. Zo dient de informatie die de zorgverzekeraar van de zorgverlener vraagt noodzakelijk te zijn voor het doel waarvoor het wordt opgevraagd. Het onderzoek moet in overeenstemming zijn met dit doel. Voor zover mogelijk moet worden volstaan met de minst ingrijpende middelen; slechts wanneer het echt niet anders kan mag inzage in medische gegevens worden gevraagd. Vaak vragen zorgverzekeraars om medische informatie, zoals een diagnose of verwijsbrief, terwijl niet aan de vereisten voor materiële controle is voldaan.

2) De materiële controle door zorgverzekeraars heeft een wettelijke basis waarin de uitgangspunten en voorwaarden voor materiële controle  zijn vastgelegd. wordt niet volgens een geldige Gedragscode uitgevoerd. Momenteel wordt de materiële controle echter niet volgens een geldige Gedragscode uitgevoerd. De richtlijnen voor de uitvoering van de materiële controle door zorgverzekeraars zijn namelijk onderdeel van een Gedragscode voor Zorgverzekeraars, opgesteld door ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Deze Gedragscode is in eerste instantie goed gekeurd door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). In november 2013 heeft de Rechtbank in Amsterdam deze goedkeuring echter vernietigd, omdat deze geen juiste uitwerking is van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zie o.a. Vrijbit. ZN heeft hierin nog geen aanleiding gezien om een nieuwe gedragscode te maken.

3) Een ander punt van aandacht is dat zorgverzekeraars privacygevoelige gegevens geregeld gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. Ook nemen zij geregeld onvoldoende waarborgen ter bescherming van deze gegevens in acht. Zie o.a. de uitzending van Zembla op 17 april 2014, over hoe zorgverzekeraars omgaan met de medische persoonsgegevens.

Verdere informatie voor zorgverleners

Voor verdere informatie over privacy in de GGZ verwijzen wij naar de Stichting KDVP. Relevante informatie voor zorgaanbieders is ook te vinden bij het NIP, zie: Wat te doen als een zorgverzekeraar privacygevoelige informatie wil?.

Indien u benaderd wordt in verband met materiële controle, dan adviseren wij u contact op te nemen met een beroepsvereniging (bv LVVP, NVGzP, NIP) waar u lid van bent. Ook is het aan te raden om contact op te nemen met een jurist.

Als een cliënt gebruik maakt van de opt-out regeling, dan is het belangrijk dat de zorgverlener het bedrag van de nota aanpast. Dit om te voorkomen dat de zorgverzekeraar aan het bedrag kan zien om wat voor soort diagnose het gaat. Hiervoor heeft de KDVP alternatieve DBC-tarieven gemaakt. Zie: Privacyproof tarieven SGGZ 2016 en Privacyproof tarieven SGGZ 2017, en een toelichting door de KDVP.

Verdere informatie voor cliënten

Clienten worden geregeld verkeerd voorgelicht door verzekeraars over hun rechten met betrekking tot privacy. Zie oa dit artikel op GGZ nieuws en een uitzending van Radar van 23 februari 2015.

Cliënten kunnen gebruik maken van de opt-out regeling door middel van het tekenen van een privacyverklaring. Daarmee geeft de cliënt aan dat deze niet wil dat de diagnose wordt vermeld op de declaratie van de zorgverlener naar de zorgverzekeraar. Als een cliënt hiervan gebruik maakt, dan is de zorgverlener niet verplicht om bij het afsluiten van een DBC diagnose informatie aan de zorgverzekeraar te verstrekken. Zie de website van het NIP. Er is ook enige informatie te vinden op de website van de NZa.

Indien een verzekeraar toch eist dat een verwijsbrief wordt meegestuurd, dan kun je als cliënt gebruik maken van deze modelbrief, opgesteld door de KDVP.