Tien nieuwe cognities…oftewel, Feiten in plaats van Angst

Home >> Feiten in plaats van angst… tien nieuwe cognities

 

Zorgverleners blijven vaak uit angst contracten afsluiten, terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Doorgaans doen ze dat, niet gebaseerd op kennis van zaken, maar op een gevoel. Een evidence-based behandeling voor irrationele angst is het uitdagen van irreële cognities.

De kerncognities:

 • Ik ga er in inkomsten op achteruit (omdat ik geen cliënten meer krijg).

 • Ik wil mijn cliënten niet benadelen omdat zij zelf moeten betalen.

Tien uitdagingen voor deze kerngedachtes staan hieronder. Oefen er thuis eens mee, en beoordeel zelf hoe geloofwaardig u onderstaande gedachtes vindt op een schaal van 1-10. Wellicht durft u het daarna aan om contractvrij te werken.

Wist u dat…

 1. 25% van de bevolking een restitutiepolis en 22% een combinatiepolis heeft? Zie pagina 8 van NZa Marktscan.

 2. Dat percentage misschien ook wel geldt voor uw eigen cliëntenbestand? En misschien ligt het bij u zelfs hoger.

 3. De ervaring van vrijgevestigde collega’s is dat cliënten vaak besluiten over te stappen naar een restitutiepolis, als ze tijdig geïnformeerd zijn over de overstap naar contractvrij werken?

 4. Cliënten vaak het deel dat ze niet terugkrijgen van de verzekering, zelf kunnen en willen betalen? Vroeger was er ook een eigen bijdrage waar veel mensen geen probleem mee hadden.

 5. Cliënten soms geld kunnen en willen lenen voor het deel dat ze niet terugkrijgen?

 6. Cliënten geregeld zelf, met succes stappen ondernemen richting de verzekering? Ze vragen om zorg waar ze recht op hebben en het bijbehorende restitutietarief.

 7. Er mogelijkheden zijn om cliënten die het duidelijk niet zelf kunnen betalen te ontzien?
 Lees meer hierover bij Het financiële plaatje.

 8. U zonder contract het NZa-tarief kunt rekenen? En dat dit 5 tot 15% hoger ligt dan het tarief dat u krijgt als u wel een contract tekent?
 Lees meer hierover bij Het financiële plaatje.

 9. Zorgvoorkwaliteit.nu op dit moment de mogelijkheden onderzoekt voor een fonds dat de kosten voor cliënten bij overstap naar een restitutiepolis kan opvangen? Dat fonds kan dienen om beperkt financieel draagkrachtige cliënten in de kosten tegemoet te komen.

 10. Er een aantal zorgverzekeraars zijn dat de vrije artsenkeuze en de restitutiepolis hoog in het vaandel heeft staan? U kunt besluiten alleen met zorgverzekeraars contracten te tekenen die de vrije artsenkeuze belangrijk vinden. Kijk eventueel onder Welke zorgverzekeraar past bij u.