Voorwaarden zorgverzekeraars 2015

Ook in 2015 gaan zorgverzekeraars door met het verder beknotten van de behandelmogelijkheden door middel van de contracten. 

Op deze plek proberen we het overzicht te houden over de verdere behandelbeperkingen in de contracten in 2015.

Menzis

Slechts drie behandelterreinen, en onder voorwaarden

Als je een contract met Menzis tekent als vrijgevestigd psychotherapeut, dan mag je alleen nog maar Angst, Stemming en Persoonlijkheid zelfstandig behandelen. En dan nog onder bepaalde extra voorwaarden:

"BIG geregistreerde Vrijgevestigde Psychotherapeuten komen voor een onderdeel van de SGGZ als zelfstandig hoofdbehandelaar in aanmerking. Dit betreft SGGZ zorg voor de meer ernstigere vormen van de aandoeningen behorend tot indicatiegebieden van de persoonlijkheidsstoornissen, depressieve stoornissen of angststoornissen of in geval van een combinatie van deze stoornissen waarbij er geen multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is en er ook geen actieve betrokkenheid op het expertiseniveau van een klinisch psycholoog of psychiater vereist is."

50% substitutie

Menzis gaat uit van 50% substitutie  (van SGGZ naar BGGZ) in 2015. Hoe ze dat precies willen gaan vastleggen is nog onduidelijk. Ze willen wel het aantal DBC's < 800 minuten in de SGGZ beperken.