Enquete instroom

Home >> Enquete over instroom

 

Enquete over instroom

Mei 2015 is Zorg voor Kwaliteit een enquete begonnen onder vrijgevestigde GGZ-praktijken om de instroom te onderzoeken. De belangrijkste voorlopige uitkomsten staan hieronder weergegeven.

Aanmeldingen:                  GBGGZ (n=30)            SGGZ (n=24)   *) 

Overschot                            23%                         50%

Precies genoeg                    33%                         33%

Klein tekort                           27%                         17%

Groot tekort                          17%

Wij concluderen hieruit dat praktijken die deels of volledig in de SGGZ werken relatief weinig problemen ervaren qua instroom. Onder contractvrije zorgverleners die alleen in de GBGGZ werken is het beeld minder gunstig. Maar ook voor deze groep is de instroom vaak nog voldoende tot goed. Overigens kunnen we niet zeggen in hoeverre dit beeld afwijkt van GGZ-zorgverleners die wél contracten hebben getekend. Onze indruk is dat ook bij hen GBGGZ-zorgverleners minder vaak 'vol' zitten.

NB: invullen van deze enquete kan nog steeds en wordt zeer gewaardeerd! De enquete is alleen bedoeld voor vrijgevestigden in de GGZ die geheel contractvrij werken. Klik hier om de enquete in te vullen.

 

*) Met SGGZ wordt hier bedoeld: praktijken die deels of volledig werken in de gespecialiseerde GGZ.